Medlemskap i Nätverket mot krig kostar 200 kronor för organisationer och 100 kronor för enskilda personer. Medlemskap för organisationer kräver godkännande av samordningsgruppen och ansökan om det mejlas till [email protected] Medlemsavgiften betalas in till Nätverkets postgirokonto 39 50 32 - 6. Skriv tydligt på talongen att pengarna avser medlemskap och för vem.

Nätverket mot krig har varken kansli eller anställda, allt arbete sker ideellt. Vi har på den korta tid vi funnits åstadkommit mycket, men av förklarliga skäl hinner vi inte alltid med i allt organisatoriskt och admin