Press

Nätverket mot krig strävar efter att vara lätt att nå för media. I varje pressmeddelande anges kontaktpersoner för just det evenemanget och för mer generella frågor går det bra att ringa till:

Sköld Peter Matthis 0704337044 Nätverket mot krig

Det går också bra att mejla till [email protected]

Högupplösta bilder från demonstrationerna skickas på förfrågan via mail/tel.

Pressmeddelande 2005-02-21:


Nätverket mot krig: Persson, det här ska du tala om för Bush!
Statsministern Göran Persson ska träffa George W Bush öga mot öga i Bryssel på tisdag. Han får fyra minuter med Bush. Förra gången statsminister Persson fick audiens hos den stora supermaktens ledare var mitt under upptrappningen av Irakkriget med terrorbombningarna av staden Falluja i april 2004. Det var också upptakten till presidentvalet i USA. Persson valde då i media att betona hur ”trevlig och påläst” USA-presidenten var.
Nu måste Sverige ta bladet från munnen och förklara vad vi tycker om de många folkrätts- och människorättsbrott som USA: s regering har högsta ansvaret för, säger Sköld Peter Matthis ordförande i Nätverket mot krig
Bakom våra krav står en stark folkopinion som sade nej till kriget och som nu kräver USA: s omedelbara tillbakadragande från Irak, att USA respekterar FN och folkrätten och att FN inte missbrukas för krig, påpekar Sköld Peter Matthis i Nätverket mot krig.
Persson, det här ska du tala om för Bush:
• Ockupationen av Irak måste upphöra genast. USA måste respektera irakiernas rätt till självbestämmande. FN bör i samarbete med Iraks folk upprätta en plan för USA och dess allierades omedelbara tillbakadragande.

• Sverige arbetar för att FN bevaras för fred och inte missbrukas för krig

• De hundratusentals irakier som dödats och utsatts för tortyr av Bushs soldater måste få upprättelse. De skyldiga måste dömas av den Internationella Brottsdomstolen i Haag.

• USA: s koncentrationsläger på Guantanamo som håller människor inspärrade utan anklagelser eller domar måste avskaffas och fångarna släppas fria.

• USA måste betala krigsskadestånd för den omfattande förstörelsen av det irakiska samhället, av kulturhistoriskt ovärderliga platser såsom det antika Babylon, för användandet av urskillningslöst dödande vapen och projektiler såsom clusterbomber och uranvapen.

• Sverige avbryter omedelbart all vapenexport till det krigförande landet USA

Lördagen den 19 mars anordnas en världsmanifestation mot USA: s ockupation av Irak. I Stockholm anordnar Nätverket mot krig en demonstration på Sergels Torg kl. 13.00. Tal av riksdagsledamöter, kulturpersonligheter, internationella gäster m fl. (för mer info se under aktiviteter)

 

• Äldre pressmeddelanden. Läs mer >>>

Pressmeddelande Stockholm, 10 april, 2003

DEMONSTRATION MOT USA:S KRIG MOT IRAK
LÖRDAG, 12 APRIL, KL. 14.00 MEDBORGARPLATSEN, STOCKHOLM

Lördag den 12 april hålls stora demonstrationer över hela världen för
att protestera mot kriget och USA:s ockupation av Irak.
I Stockholm genomför Nätverket mot Krig en demonstration med samling på Medborgarplatsen kl. 14.00 och avmarsch till Kungsträdgården.

Demonstrationer och möten genomförs också på många andra orter i Sverige.

Protesterna inriktas på USA:s ockupation av Irak som är olaglig och måste fördömas kraftfullt. Den amerikanska ockupationen av Irak har störtat landet ner i en humanitär katastrof med en häxkittel av plundringar och laglöshet som drabbar en redan hårt prövad civilbefolkning. Kriget mot Irak måste stoppas. FN måste agera självständigt för att hävda folkrättens normer. Demonstrationerna kommer att uttrycka stark solidaritet med det irakiska folket i kampen för självbestämmande, fred och demokrati.

En bred samling av talare medverkar vid demonstrationen i Stockholm. Tal både vid Medborgarplatsen och i Kungsträdgården och blandas med kulturinslag.
Talare: Inger Segelström, riksdagsledamot, ordf. S-kvinnor; Gustav
Fridolin
, riksdagsledamot (mp); Gudrun Schyman, riksdagsledamot (v); Anna Åkerlund, generalsekreterare, Kristna Fredsrörelsen; Maj Wechselman, filmproducent direkt hemkommen från Irak; Thomas Hammarberg, generalsekreterare, Palmecentret; Arne Johansson, redaktör, Offensiv; Piroz Kian, Nätverket mot krig vid Stockholms Universitet; Wilson Al-Zohairy, Irakiska ungdomsföreningen; Yasin Ahmed, ordförande, Sveriges Unga Muslimer; Daraka Larrimore Hall, antikrigsrörelsen i USA.


Nätverket mot krig

E-mail: [email protected]
www.motkrig.org


 

Pressmeddelande Stockholm, 26 mars, 2003

Nätverket mot krig kräver i ett brev till Anna Lindh att den svenska
regeringen fördömer kriget i Irak i Säkerhetsrådets öppna debatt och inte tiger som när Irak diskuterades den 11-12 mars.
Här följer brevet:

Utrikesminister Anna Lindh
Utrikesdepartementet
Stockholm

Bästa Anna Lindh,

Idag inleder FN:s säkerhetsråd en öppen debatt om USA:s och Storbritanniens anfall på Irak på begäran av Arabförbundet och Alliansfria rörelsen. I denna debatt har alla FN:s medlemsstater möjlighet att delta.

Nätverket mot Krig som företräder en bred svensk opinion mot USA:s anfallskrig kräver nu att Sverige begär ordet och talar i FN:s säkerhetsråd. Vi förväntar oss att Sverige i säkerhetsrådet fördömer angreppskriget som ett brott mot FN:s stadga och folkrätten, kräver att kriget stoppas och att de angripande styrkorna dras tillbaka.

Svensk utrikespolitik måste vara konsekvent. Vad som sägs inför svensk publik måste också framföras i FN där Sveriges röst kan påverka händelseutvecklingen.

Vid förra tillfället då säkerhetsrådet höll en öppen debatt om Irakfrågan, 11-12 mars, talade ett 50-tal länder. Europeiska länder som stödde USA:s krigspolitik talade och främjade därmed anfallskriget. Men Sverige valde att tiga.

Denna gång måste fredsopinionen i Europa höras i säkerhetsrådet. Sverige måste ta till orda och företräda den överväldigande majoritet i Sverige och Europa som kräver handling och fördömer anfallskriget.

Med de bästa hälsningar,

Jan Lönn
ordf. samordningsgruppen/Nätverket mot KrigPressmeddelande Stockholm 21 mars 2003

En bred och massiv protestdemonstration mot USA:s angreppskrig genomförs i Stockholm lördagen 22 mars med samling på Norra Bantorget kl. 14.00 och marsch till USA:s ambassad. Bland talarna märks biståndsminister Jan O. Karlsson och ledande företrädare för partier, samfund, och olika folkrörelser som samlas för att demonstrera mot USA:s krig. Arrangör är Nätverket mot Krig.

DEMONSTRATION - STOPPA KRIGET MOT IRAK

Lördag 22 mars, kl. 14.00
Samling Norra Bantorget - avmarsch till USAs ambassad

MEDVERKANDE

Tomas Bolme, ordf. Teaterförbundet; Jan Lönn,ordf. samordningsgruppen Nätverket mot Krig, Wanja Lundby Wedin, ordf. LO; Lars Ohly, riksdagsledamot (v); Annika Åhnberg, ordf. Rädda barnen; Olof Johansson, fd partiledare (c); Jan O Karlsson, biståndsminister; Shora Esmailian, ISM; Peter Eriksson, språkrör (mp): Bob Hansson, estradpoet; Rasha Salmin, Irakiska antikrigskommitteén; Krister Andersson, Sveriges Kristna Råd; Christina Hagner, ordf. Ordfront; Maria-Pia Boethius, författare; Lina Afvander, SSU Jönköping; Barlin Nuur, v. Ordf. Sveriges Unga Muslimer; Mariam Sherefay, Samfundet riksdagskvinnor mot krig (SÄRK)

Sång och musik: Riltons vänner; The Narcissists, hip hop-band; Desperados, musikgrupp; Sam I, rappare; Irakisk musik

Demonstrationens paroller:

STOPPA KRIGET MOT IRAK
BEKÄMPA USA:S KRIGSPOLITIK
FÖRSVARA FOLKRÄTTEN OCH FN:S OBEROENDE
SOLIDARITET MED IRAKS FOLK FÖR FRED OCH DEMOKRATI

Arrangör: Nätverket mot Krig


Massprotester mot krig
ANTIKRIGSDEMONSTRATIONER I STOCKHOLM OCH ÖVER HELA LANDET

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

TORSDAG, 20 MARS, KL. 11.00
ABF-huset, Erlanderrummet, Sveavägen 41

Deltagare i presskonferensen: Elisabeth Brandt-Ygeman, LO-distriket i Stockholms län; Kjell Jonasson, Svenska Kyrkan; Gustav Fridolin, riksdagsledamot (mp) och Jan Lönn och Christina Hagner, Nätverket mot krig.

USA:s och Storbritanniens planerade anfallskrig mot Irak kommer att mötas av massprotester över hela världen.

I Stockholm genomförs en massiv opinionsyttring och demonstration med samling på
Norra Bantorget lördag, 22 mars, kl. 14.00 för senare avmarsch till
USA:s ambassad. Denna demonstration kommer att genomföras oavsett om kriget inletts eller ej innan lördag.

Vid dagen för ett krigsutbrott planeras en demonstration med samling kl. 18.00 i Kungsträdgården.

Protesterna mot kriget genomförs nu under följande paroller:

STOPPA KRIGET MOT IRAK
BEKÄMPA USA:S KRIGSPOLITIK
FÖRSVARA FOLKRÄTTEN OCH FN:s OBEROENDE
SOLIDARITET MED IRAKS FOLK FÖR FRED OCH DEMOKRATI

På presskonferensen kommer företrädare för Nätverket mot Krig och
samverkande organisationer att informera om nya initiativ i opinionsarbetet mot kriget, demonstrationsförberedelserna och kraven på förstärkt agerande från regeringen i FN och andra internationella fora.

För information kontakta:
Jan Lönn, 073 - 201 69 42
Christina Hagner, 073 - 788 98 13
Nätverket mot krig - www.motkrig.org - e-mail: info.motkrig.org


Pressmeddelande Stockholm 17 mars 2003

Nätverket mot krig kräver handling från regeringen.

Nätverket mot Krig ställer idag krav på att regeringen att agera kraftfullt i FN mot de amerikanska krigsplanerna. Sverige måste begära ordet och tala i säkerhetsrådet. Sverige bör också stödja initiativ till ett brådskande extramöte med generalförsamlingen för att samla medlemsstaterna mot krigshotet.

I ett uttalande från Nätverket mot Krig som bl.a. stöds av Miljöpartiet, Vänsterpartiet, SSU, S-kvinnor, Broderskapsrörelsen, S-studenter, Transportarbetarförbundet, Svenska freds- och skiljedomsföreningen, Kristna fredsrörelsen, Sveriges Unga Muslimer, Ordfront och Irakiska antikrigskommittén i Sverige krävs att Sverige måste "protestera mot angreppsplanerna i alla internationella fora, tala i säkerhetsrådet om Sveriges inställning och också vara beredd att tillsammans med likasinnade länder ta upp frågan i generalförsamlingen om USA och Storbritannien går vidare med sina krigsplaner".

Nätverket mot krig förväntar sig att regeringen tar alla möjligheter att tala för fred i detta avgörande skede.


Demonstrationer om det blir krig mot Irak
Om USA och Storbritannien trots det massiva krigsmotståndet startar ett krig mot Irak kommer Nätverket mot krig att fortsätta fredskampen under den nya parollen Stoppa kriget!

I Stockholm arrangerar Nätverket mot krig en demonstration samma dag med samling klockan 18.00 i Kungsträdgården. Avmarsch därifrån mot USA:s ambassad klockan 18.30.
Följande lördag arrangeras en ny demonstration med samling på Norra Bantorget klockan 14, för avmarsch mot USA:s ambassad.
Huvudkrav i båda dessa demonstrationer blir Stoppa kriget!

Nätverket mot krig uppmanar också till antikrigsmöten och andra fredliga protester på arbetsplatser, skolor, gator och torg samma dag som kriget bryter ut.

För mer information:
Francisco Contreras: 070 - 795 38 42
Christina Hagner: 073 - 788 98 13
Jan Lönn: 073 - 201 69 42
Sköld Peter Matthis: 070 - 433 70 44

Nätverket mot krig har bildats för att skapa en bred opinion mot USA:s krigspolitik och planerade angrepp mot Irak. Nätverket arrangerar möten, demonstrationer etc och arbetar utifrån paroller:
- Nej till krig mot Irak
- Inget svenskt stöd till USA:s krigspolitik
- Inget missbruk av FN för krig
- Solidaritet med Iraks folk för fred och frihet
Nätverket mot krig har inget eget kansli eller anställd personal. Allt arbete sker ideellt vilket gör att vi kan vara svåra att få tag i. Mer information finns på vår hemsida www.motkrig.org


Pressmeddelande 2003-03-03

Fredsrörelsen går vidare med en namninsamling
Nätverket mot krig har i helgen startat en namninsamling som ett led i den fortsatta kampen mot USA:s och Storbritanniens krigsförberedelser. Vi är emot ett krig oavsett under vilka förevändningar det startas och kräver att Sveriges regering ska agera kraftfullt mot det hotande kriget i FN och alla internationella fora.

- Vi uppmanar alla fredsvänner i hela landet att printa ut namnlistor från vår webbplats www.motkrig.org, säger Jan Lönn, ordförande i Nätverkets samordningsgrupp.
- Sen är det bara att börja samla namn på arbetsplatser, i skolor, på gator och torg, bland vänner och bekanta. Vi uppmanar också tidningar och tidskrifter att stödja kampanjen genom att publicera insamlingslistor som folk kan klippa ut.

- Namninsamlingen ska i första hand pågå till den 16 mars, eventuellt förlänger vi den beroende på händelseutvecklingen, säger Christina Hagner i Nätverket mot krig.
- Vår förhoppning är att kunna lämna över många lådor med namnlistor till den svenska regeringen.

Namnlistor med uppropstext bifogas (word-format).

För mer information:

Jan Lönn, tel. 073-201 69 42
Christina Hagner, tel. 073-788 98 13Om USA och Storbritannien trots allt startar krig!
I hela Europa planeras det manifestationer samma kväll som kriget startar och därefter en större demonstration följande lördag. Sådana förberedelser pågår också på flera orter i Sverige. I Stockholm är det demonstration klockan 18 i Kungsträdgrden samma dag som kriget bryter ut. Därifrån är det avmarsch mot USA:s ambassad klockan 18.30. Nästkommande lördag är det ny demonstration med samling klockan 14 på Norra bantorget och Hakberget på Gärdet som slutpunkt.

Nätverket mot krig bildades på ett möte i Stockholm den 26 september 2002. Syftet var att skapa en bred opinion mot USA:s krigspolitik och kräva att inget svenskt stöd ges till ett eventuellt krig. Sedan dess har Nätverket arrangerat möten och demonstrationer och samlar idag ett 60-tal organisationer. Demonstrationen den 15 februari överträffade alla våra förväntningar och mötet på Norra Bantorget samlade över 100 000 deltagare.

Nätverket mot krig har inget eget kansli och ingen anställd personal. Allt arbete sker ideellt vilket gör att en del organisatoriskt arbete släpar efter och att vi kan vara svåra att få tag i. Vi arbetar för att webbplatsen ska hållas mer uppdaterad än hittills. Den finns på www.motkrig.org. Där lägger vi också ut pressinformation.


Direkt demonstration om USA eller FN startar krig mot Irak
Nej till krig mot Irak!

Om USA eller FN startar krig mot Irak kommer det inom 24 timmar att arrangeras demonstrationer i hela Europa.

I Stockholm kommer Nätverket mot krig att inom ett dygn från det krigshandlingarna inleds arrangera en demonstration i Kungsträdgården klockan 18:00 med avmarch mot amerikanska ambassaden 18:30

Nästföljande lördag klockan 14.00 kommer det att arrangeras ytterligare en demonstration med samling Norra Bantorget och Hakberget på Gärdet som slutpunkt. Nätverket kommer att ha egna ordningsvakter, men samarbetar också med polisen för att dessa arrangemang ska kunna genomföras på ett säkert sätt.

Nätverket mot krig är ett religiöst och partipolitiskt obundet nätverk som består av ett stort antal kulturorganisationer, politiska, religiösa och andra organisationer. Nätverket arbetar utifrån parollerna:

• Nej till krig mot Irak
• Inget svenskt stöd till USA:s krigspolitik
• Inget missbruk av FN för krig
• Solidaritet med Iraks folk för fred och frihet

För mer information om denna demonstration:Sköld Peter Matthis
tel. 070-433 70 44, 08-720 54 74
e-post: [email protected]

Francisco Contreras
070-795 38 42, 08-674 44 37
e-post: [email protected]