Tillbaka

Bluffen om maktöverlämnandet 30 juniLögnarna, torterarna och mördarna fortsätter styra Irak

USA: s och Storbritanniens regeringar försäkrade att de avsåg lämna över makten i Irak till irakierna själva den 30 juni. Varför ska vi tro på dem? (Trots att det proklamerats som en ”historisk dag” för Irak, ändrade ockupanterna dagen för ”överlämnandet” i hemlighet till den 28 juni!)

Bush och Blair har det senaste året blivit avslöjade med att gång på gång producera grova lögner om vad de har för syften i Irak: massförstörelsevapen som skulle kunna utösa dödliga hot mot världen inom 45 minuter; att Saddam Hussein köpte in lager av uran för att använda i kärnvapenproduktion; att den gamla irakiska regeringen planerat 11 september attacken tillsammans med Bin Laden.

Det som kallades för precisionsbombningar har visats sig vara mord på 1000-tals irakiska civilpersoner. Att kriget skulle vara ett kort krig och att ockupationstrupperna skulle hälsas som befriare av de 20 miljoner irakierna visade sig och visar sig varje dag vara osanning.

Bush lovade att de ”irakiska tortyrkammarna nu är borta” men det visade det sig att hans och Blairs arméer systematiskt använt sig av de värsta tänkbara formerna av tortyr i Irak, ända från de första dagarna av kriget. Det har varit samma sadistiska metoder som använts mot fångarna på Guantanamobasen och i det pågående Afghanistankriget. Just nu finns 37 misstänkta fall där USA-ledd tortyr lett till döden i Afghanistan och Irak – förutom detta finns flera dödsfall som klassats som ”naturlig död”. Brittiska soldater misstänks ligga bakom minst 75 tortyrfall av vilka 29 lett till fångarna död.

Vi protesterar mot att FN:s säkerhetsråd i resolutionen (nr 1546) som antogs 8 juni, gett denna samling lögnare, torterare och mördare förtroendet att leda en ”multinationell styrka” i Irak och accepterat den av ockupationsmakten tillsatta irakiska ”interimsregeringen” som Iraks lagliga regering. Detta ger ingen legitimitet åt, varken USA:s fortsatta ockupation eller ”interimsregeringen”. Det visar bara på att FN håller på att förlora rollen som försvarare av folkrätt och mänskliga rättigheter.

Interimsregeringen är till stor del en fortsättning på ”Iraks styrande råd” som sedan förra året arbetat som ockupationstruppernas förlängda arm och därmed förlorat allt irakiskt stöd. Alla ministrarna i den nya regeringen har i frågan om synen på USA: s och de andra ockupationstrupperna en diametralt motsatt syn jämfört med vad Iraks folk anser. I en opinionsundersökning i Irak som ockupationsmyndigheterna lät göra i slutat av maj var det endast 2 % av irakierna som sade sig se USA och Storbritannien som ”befriare”.

Att Bush och Blair i det femte resolutionsförslaget gick med på att interimsregeringen skulle kunna sända hem ockupationstrupperna, har ingen praktisk betydelse eftersom den nu utsedda regeringschefen Iyad Allawi, som sedan länge arbetat för CIA och brittiska spionorganisationen MI 16, försäkrat att han kommer att begära att trupperna ska vara kvar.

Samtidigt fortsätter kriget i Irak med allt fler offer. Bara tio dagar efter att FN antagit resolutionen tvingades FN:s generalsekreterare konstatera att FN inte kan skicka någon personal till Irak så länge som våldet och dödandet fortsätter. Trots resolutionen så har Frankrikes, Spaniens, Tysklands, Rysslands och Kanadas regeringar förklarat att de inte kommer skicka soldater till Irak. Det visar att de vet att kriget kommer att fortsätta och att det irakiska folket kommer att räkna alla utländska soldater som angripare.

De USA-ledda massakrerna mot civila fortsätter. I staden Falluja dödades i början av april cirka 700 människor under USA-trupperna inringning och beskjutning. Så sent som den 19 juni ledde USA-angrepp mot Falluja till att 22 människor, mest kvinnor, barn och åldringar, dödades.

Det är de 20 miljoner irakierna som ska bestämma över sin egen framtid. Detta kan bara ske när ockupationstrupperna utan villkor lämnat Irak. Ockupationsarmén har begått allvarliga brott mot mänskliga rättigheter, mot folkrätten och mot Genèvekonventionerna. Istället för att FN antar resolutioner som ger fortsatt mandat åt USA och Storbritannien, borde man kräva att Bush, Blair och de övriga ansvariga ställs inför rätta.


Inget svenskt stöd åt försöken att legitimera kriget och ockupationen i FN

Inget svenskt stöd åt USAs krigspolitik

Försvara folkrätten – stöd motståndet i Irak

Avbryt all vapenhandel med de krigförande länderna i Irak

Svenska regeringen måste protestera mot USA: s massakrer i Falluja och mot tortyren

Ockupationerna av Irak och Palestina måste upphöra nuNätverket mot krig 30 juni 2004