Tillbaka

Tal av Dror Feiler 27/5 2004:

Den Israeliska regeringens statssanktionerade mördande av Palestinska ledare och det systematiska förstörandet och demolering av det Palestinska samhälle och dess institutioner kan beskrivas som symboliskt folkmord. (en term som den Israeliske sociologi professorn Lev Grinberg lanserade för några månader sedan)
Det verkar som om att den Israeliska staten som är resultatet av ett folkmord på Judar under andra världskriget utför ett symboliskt folkmord på Palestinierna.
Vad är då ett symboliskt folkmord? Varje folk har sina symboler, nationella ledare och politiska institutioner, ett hemland, ett förflutet och en framtid och hopp. Alla dessa symboler representerar ett folk, en nation. Israel skadar, förstör och förintar alla dessa.
Arafat har varit fånge sedan 2001 i Ramallah och ingen har lyckats att övertala Israel att respektera det Palestinska folkvalda presidentens rörelsefrihet. Arafats tillvaro som fånge symboliserar hela det Palestinska folket fångenskap i sina byar och städer.
Palestinierna jord rövas bort av bosättningar, vägar och av ”Muren” och så berövas Palestinierna på den sista jord reserv de har. Det är denna jord som är den enda kvarvarande territoriala bas för det Palestinska folkets drömmar och hopp om en självständig stat.
Med Obönhörig Konsekvens förintar den Israeliska regeringen inte enbart dem Palestinska ledarna utan också det Palestinska folkets fysiska framtid och drömmar. Sharons ursäkt är som vanligt terrorismen, ”man kan inte samtala samtidigt som man utsätts för terror attacker”; Men när Palestinierna har deklarerat ensidiga eldupphör i december 2001 och juli 2003 vägrade Sharon att fortsätta med den döende fredsprocessen, och gång på gång hamnade Palestinierna till slut under determinerad folkmord politik.
Europas reaktioner ”vi är bekymrade över det faktum att den politiska processen har uphört” efter den senaste månadens stats sanktionerade mord och förstörelsen av Raffah är skrattretande och tragisk. Den Israeliska regeringen är inte intresserad av en fredsprocess utan av underkastelse.
Vad har hänt på den politiska arenan sedan Sharon kom till makten 2001?
Vi har haft Mitchel rapporten, Zinni Planen, Tenet planen och den så kallade ”vägkartan för fred” som lovade Palestinierna en ”temporär stat” 2003 och en ”självständig stat” 2005. Och vad har hänt med alla dessa plan?
Ingeting kombinerat med fortsatt SYMBOLISK FOLKMORD.
Alla dessa så kallade initiativ har kantrat på devisen ”Israels rätt att försvara sig”
Vad kan vara självförsvar efter 37 ar av ockupation?
Hur kan aktioner som är ämnade att permanenta ockupationen definieras som försvar?
Den enda försvar som Israel kan åberopa är ett försvar som utgår från 1967 års gränser inte en ockupation av territorier och förnekande av ett helt folks frihet och strävanden.
Terrorismen (attacker mot obeväpnade oskyldiga civila) är en reaktion, förviso en hemsk, omoralisk och från det politiska nyttan sidan dåligt sådan, men den är en reaktion. Vi måste angripa orsaken inte bara effekten vi måste bekämpa ockupationen som är terrorismens moder.
Alla dessa tal om ”en freds process” och ”rätten att försvar sig” är sätt att bedra världsopinionen och mörklägga den process av symbolisk folkmord som pågår oavbrutet av Israels regering. Först förstörde Israel den Palestinska myndigheten och dess institutioner and nu förstörs det som är kvar av visioner och hopp; man mördar ledare och vanliga medborgare, men, kvinnor, barn och gamla. Israel regeringen politik förvandlar det Palestinska folket till ett folk av ”shahider” (martyrer) och den Israeliska/Palestinska konflikten till ett heligkrig.
En sådan politik är ytterst farlig. Den inbegriper en real fara for det Palestinska folkets existens men också för den Israeliska statens och dess medborgares existens. Den är en fara för hela regionen och för världen
Vi uppmanar det internationella samfundet att rädda Israel från sig själv.
Vi uppmanar särskilt det Europeiska samfundet att intervenera direkt och aktivt för att försöka förhindra att blodbadet fortsätter. Relationerna mellan Judarna i Israel och Europa är komplicerade och det är högtid att agera men ett inte ett agerande som bygger på skuld utan ett agerande som bygger på vårt ansvar inför framtiden.
Den enda lösningen är en internationell intervention och FN trupper (inte amerikanska) för att skydda först och Palestinierna från den Israeliska våldet men indirekt skydda också Israelerna mot den katastrofen som är annalkande.
Bara så under en internationell beskydd kan man bryta våldsspiralen, bara så kan man börja tala om den permanenta lösningen. Det är världens och speciellt Europas ansvar att agera, att stoppa Israels Symboliska Folkmord. Världen kan göra det och det är på tiden att visa att man verkligen vill det, några månaders embargo kan kanske övertyga majoriteten av Israelerna att en internationell intervention är också för deras skull.
Att tigga eller att var passiv i nuvarande läge är att var medskyldig.
Världen kan idag inte acceptera ett regelrätt folkmord i Palestina och därför använder sig Israel av folkmord “light” eller vad jag kallar här för symboliskt folkmord.
Som Jude och som svensk medborgare fördömer jag Israelsregeringens och den Israeliska armens agerande som innebär

Att tusentals palestinier dödas och tiotusentals skadas.
Att attackhelikoptrar och stridsvagnar attackerar civila bostadsområden.
Att tusentals hus jämnas med marken, något som gjort tiotusentals palestinier hemlösa.
Att fredliga demonstrationer beskjuts.
Att ambulanser beskjuts och sjukvårdsteam hindras från att utföra sina akututryckningar.
Att döda hindras från att begravas. Och att sjukhus attackeras.

Vad kan vi som medborgare som har samlats här idag i en demonstration mot USA och Israels ockupation och krigsförbrytelser göra?

Vi bör vara konsekventa och rikta med medborgar aktioner mot USA och Israel.

* Vi kräver att Sveriges regering överlämnar en formell protest mot krigsförbrytelserna till Bush, Blair och Sharon.

* Vi uppmanar alla enskilda att inte köpa produkter från USA och Israel eller turista i dessa länder.

* Vi uppmanar alla företag och myndigheter att inte handla med USA och Israel. Och att
idrottsrörelsen fryser allt utbyte med USA och Israel.

* Vi kräver att Sveriges regering omedelbart stoppar all vapenhandel med USA och Israel.

* Vi kräver att Sverige och dess regering verkar för att EU säger upp alla handelsavtal med USA och Israel.

Det är kanske betydligt lättare för den enskilde radikalen att avstå från Jaffa och Carmel och inte köpa israelsikt på Systemet än att börja brottas med sin konsumtion av CocaCola, Pepsi, McDonadls, Burger King, Nike, Levi's, Colgate etc. Det är också mer realistiskt (men ändå inte särskilt) att få den svenska regeringen att stå upp mot en liten skurkstat än världens enda supermakt.

Vi kräver att Sverige tar ansvar och agerar kraftfullt för att stoppa den israeliska offensiven i Rafah på Gazaremsan och på Västbanken.
Vi kräver att FN:s stadgar för mänskliga rättigheter följs. Situationen i Rafah är akut med en överhängande risk att Rafah blir ytterligare ett Jenin. Sveriges regering får inte stå passiv inför denna allvarliga utmaning mot världssamfundet och möjligheten till fred i Mellanöstern.