Tillbaka

LÄMNA HIMLEN I FRED!
KÄRNVAPEN I RYMDEN?
Icke-spridningsavtalet och Nordens roll i USAs rymdplaner.

Konferens 1-3 oktober, 2004, ABF, Sveavägen 41. T- bana Rådmansgatan.

Arrangörer: IKFF, Nätverket för kärnvapennedrustning, Olof Palme Int. Centrum, Sveriges Fredsråd.

PROGRAM

Fredag 1 oktober.
18.00 Musik. Jonas Knutsson & Johan Norberg.
18.15. Inledning.
"Arrangements for the 21st Century: US Empire, Full Spectrum Dominance,
and Common Security Alternatives", Joseph Gerson, American Friends Service Committe.
Föreläsningen hålls på engelska. Skriftlig översättning finns tillgänglig.
19.30 Star War Returns, video.

Lördag 2 oktober.
9.00 The Hill, video om avlyssningssystemet Menwith Hill.
20. Global avlyssning och övervakning och USAs missilförsvar. Agneta Norberg, Sveriges Fredsråd.
10.00 PAUS.
10.20 Norges roll i USAs utrikespolitik. Gunnar Garbo, tidigare ambassdör i Tanzania.
11.15 Avfärd till USAs ambassad .
12.00-12.30 Appellmöte utanför USAs ambassad,Dag Hammarskiölds väg 1 (f.d.Strandv.101).
Korta appeller av Birgitta Hambraeus, Joseph Gerson samt grönländsk representant.
14.00-14.30 Ickespridningsavtalet och vägen till översynskonferensen 2005.Daniel Nord.UD
14.30 ??.00 USAs politik och installationer i Norden.
Annelise Ebbe, Danska Fredsrådet, Ofog för en kärnvapenfri värld, grönländsk representant.

Söndagen 3 oktober.
9.00-12.00 Fortsatt samarbete i NORDEN, fortsatt arbete vid European Social Forum, NPT i NewYork 2005 mm.