Tillbaka

 

Välkommen till Medlemsmöte med Nätverket mot Krig

• Torsdagen den 28 oktober 19.00 på Latinamerikanska Bokhandeln, Drottninggatan 91 - (tel 08 303312)

Världen har tyvärr inte blivit bättre sen sist, inte heller är Irak mindre aktuellt. Vi måste diskutera hur vi ska agera i framtiden, vilket är vårt syfte och hur når vi våra mål. Under mötet kommer det också att bli kort uppdatering och diskussion om det aktuella läget i Irak samt Palestina.

Jag hoppas verkligen att så många som möjligt kan komma och delta i utformningen av vårt arbete.

Varmt välkomna och med hopp om att vi ses!

Kamratliga Hälsningar

Samordningsgruppen, genom Märit Halmin


Förslag till Dagordning:


1. Mötets öppnande
2. Mötestekniska val
3. Godkännande av dagordningen
4. Rapport och diskussion
a. Irak
b. Palestina
5. Tribunalen
6. Seminarium i januari
7. Nätverkets framtid- kommande verksamhetsår
8. Övriga frågor
9. Mötets avslutande