Tillbaka

Till Sveriges regering och riksdag

Bryt er tystnad och kräv ett stopp för förstörelsen av Najaf

USA:s ockupationstrupper i Irak har nu i två veckor spritt död och förstörelse över Shiamuslimernas heliga stad Najaf och den s k Fridsdalen, som uppges vara världens största begravningsplats. USA och dess allierade har angripit och bombat städerna Falluja, Kut, Bassra, Karbala och Nassirya. Nätverket mot krig kräver att Sveriges regering och riksdag omedelbart bryter sin tystnad inför vad som sker i Najaf och Irak, innan USA med stöd av sin nya marionettregering i Bagdad också gör allvar av sina hot att med våld inta Imam Alis moské - något som inte bara vore en katastrofal skymf mot Shiamulsimernas viktigaste helgedom utan också hota hundratals civila irakiers liv, däribland många kvinnor och barn, som samlats vid och i moskén som mänskliga sköldar.

Den svenska regeringen har redan i FN och på andra sätt bidragit till att i efterhand legitimera USA:s oförsvarliga invasion av Irak, trots de uppenbara lögner som användes för att motivera denna. Den har därefter fortsatt utmärka sig genom sin pinsamma tystnad gentemot den långa rad av grova brott mot mänskligheten som skett under ockupationen, alltifrån dödandet av minst 10 000 civila, förstörelsen av Iraks infrastruktur och ovärderliga kulturminnen och massakrerna i Falluja till de grova brotten mot Genévekonventionen som skett i Abu Ghraib och andra fängelser.

Massiva demonstrationer och andra opinionsyttringar har visat att stora delar av det irakiska folket motsätter sig vad som nu sker i Najaf. Enligt västerländska media har Najafs viceguvernör, som tillsatts av ockupationsmakten, avgått tillsammans med över hälften av Najafs provinsråd. T o m en av marionettregeringens egna vicepresidenter, Dawapartiets ledare Ibrahim Jaafari, har uppmanat de s k "multinationella styrkorna att lämna Najaf". Enligt en amerikansk tidning har också en stor del av de enheter ur den så kallade irakiska armén och nationalgardet som beordrats till Najaf lagt ned sina vapen.

Sveriges regering och riksdag måste snarast kräva:

Att USA och dess medbrottslingar omedelbart drar tillbaka sina styrkor
från Najaf och avbryter förstörelsen av Najaf;

Att USA snarast lämnar Irak och överlåter åt det irakiska folket att
själva avgöra sin framtid.

Nätverket mot krig 040823